شهرسازی

شهرسازی

راه سازی و پل سازی

راه سازی و پل

مدیریت طرح

مدیریت طرح

سازه صنعتی

سازه صنعتی

معماری

معماری

نظارت

نظارت

بیش از 30 سال تجربه در مدیریت طرح

با بیش از 30 سال تخصص در زمینه مدیریت طرح، شرکت مهندسین مشاور آرمه طرح اسپیدان، با الهام از تجربه و رویکرد نوآورانه، در مدیریت طرح های صنعتی و اجرای پروژه‌ها، به ارتقاء کیفیت پروژه و فضاهای صنعتی و معماری با استانداردهای بالا می‌پردازد.

برخی از پروژه های اخیر آرمه طرح

مراحل مدیریت طرح

1

تعریف طرح

شناسایی و توضیح اهداف و نیازهای طرح

2

برنامه ریزی طرح

تدوین و اجرای برنامه جامع برای دستیابی به اهداف

3

تحویل طرح

ارائه طرح به مراحل ساخت و اجرا با رعایت استانداردها و زمانبندی

4

اتمام طرح

بررسی نتایج و اجراهای طرح و انجام فعالیت‌های پایانی

برخی از مشتریان آرمه طرح