شهرسازی

شهرسازی

راه سازی و پل سازی

راه سازی و پل

مدیریت طرح

مدیریت طرح

سازه صنعتی

سازه صنعتی

معماری

معماری

نظارت

نظارت

خدمات ساخت و ساز
برای سرمایه گذاران و مشتریان

مشاوره ریسک
ساخت و ساز

ما تیمی از متخصصان ساخت و ساز مجرب داریم که برنامه ریزی، طراحی و ساخت و ساز را ارائه می دهند.

 • کشاورزی
 • ساختمان های مسکونی
 • مهندسی عمران
 • ساخت و ساز زیست محیطی

مدیریت
ساخت و ساز

ما تیمی از متخصصان ساخت و ساز مجرب داریم که برنامه ریزی، طراحی و ساخت و ساز را ارائه می دهند.

 • کشاورزی
 • ساختمان های مسکونی
 • مهندسی عمران
 • ساخت و ساز زیست محیطی

پیمانکاری
عمومی

ما تیمی از متخصصان ساخت و ساز مجرب داریم که برنامه ریزی، طراحی و ساخت و ساز را ارائه می دهند.

 • کشاورزی
 • ساختمان های مسکونی
 • مهندسی عمران
 • ساخت و ساز زیست محیطی

تجربه بعدی خود را با آرمه طرح بسازید.

متخصص پیمانکار
+ 0
سال تجربه حرفه‌ای در صنعت
+ 0
میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری‌ها
+ 0
ساخت و ساز انجام شده
+ 0

جایی که کیفیت آغاز می‌شود

آرمه طرح، جایی که ظرافت هنر و دقت مهندسی، در هم می‌آمیزند تا بنایی ماندگار و زیبا خلق کنند.

دقت بالا در انجام پروژه‌ها

پشتیبانی و نگهداری

برخی از پروژه های اخیر آرمه طرح

هر پروژه با یک
قدم کوچک شروع می شود
و با نتایج عالی به پایان می رسد

تحلیل نیازمندی‌ها
طراحی نقشه و نمای پروژه
ساخت و اجرای پروژه
ارزیابی و بهره برداری