شهرسازی

شهرسازی

راه سازی و پل سازی

راه سازی و پل

مدیریت طرح

مدیریت طرح

سازه صنعتی

سازه صنعتی

معماری

معماری

نظارت

نظارت

بیش از 30 سال تجربه
در زمینه نظارت

بیش از 30 سال تجربه شرکت مهندسین مشاور آرمه طرح اسپیدان در زمینه مهندسی، مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های ساختمانی و معماری. نظارت دقیق بر همه جوانب فنی و اجرایی پروژه‌ها، از جمله ابعاد مهندسی، زمان‌بندی و هزینه‌ها، از ویژگی‌های بارز این شرکت است که باعث اعتماد سازندگان و سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مختلف گردیده است.

برخی از پروژه های اخیر آرمه طرح

1

مدیریت کارکنان اجرایی

هماهنگی اجرایی برای بهبود عملکرد تیم اجرایی

2

نظارت بر رعایت استانداردها

اطمینان از اجرای مطابق با استانداردها و دستورالعمل‌ها

3

مشاوره و مدیریت طرح و محاسبه هزینه‌ها

راهنمایی متخصصانه در مدیریت و محاسبه هزینه‌های پروژه

4

اجرا و ساخت

ارزیابی دقیق برای تضمین کیفیت و پیشرفت ساختمان

برخی از مشتریان آرمه طرح