بزرگراه و تونل شهید همت

بزرگراه و تونل شهید همت

رینگ سوم ترافیکی اصفهان به عنوان بیرونی ترین مسیر حرکت وسایل نقلیه نسبت به مرکز در شمال، جنوب، شرق و غرب شهر اصفهان به طول نزدیک به 40 کیلومتر احداث شده است و در طول مسیر آن 13 بزرگراه درون شهری و 20 تقاطع غیر همسطح احداث شده است. ضلع جنوب شرقی شامل بزرگراه های شهید کشوری، شهید همت تا پل غدیر است. تونل بزرگراه شهید همت، دومین تونل شهری اصفهان پس از تونل شهید آقاخانی و اولین تونل شهری کشور است که از زیر باند فرودگاه عبور می‌کند. تونل بزرگراه شهید همت به طول 340 متر و عرض 33 متر با هزینه بالغ بر 115 میلیارد ریال اجرا شد.

بزرگراه شهید همت پس از تونل تا بزرگراه شهید کشوری احداث شده است. این بزرگراه به طول 1150 متر و عرض 33 متر با هزینه 65 میلیارد ریال احداث شده است.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.