ساختمان مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان

ساختمان مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان

ساختمان مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینی بالغ بر 1335 متر مربع در 9 طبقه و با مساحت 7500 متر مربع طراحی گردیده است.

در طراحی ایده اولیه طرح، ایجاد وحدت بین دو حجم مجزای شمالی و جنوبی مد نظر بوده است.

همچنین دارا بودن مفهوم بنیاد مسکن و داشتن روحیه یک ساختمان اداری از اهداف پروژه بوده است. پوسته عمودی به عنوان عنصر مرجع با پیچیدن در اطراف دو حجم اصلی و تلفیق با دو حجم مجزای طرح، باعث ایجاد یکپارچگی در طرح گردیده است.

فرم شکسته پوسته در نمای غربی باعث شکست نور مزاحم و تبدیل آن به نور مطلوب می‌گردد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.