شهرداری مرکزی شاهین شهر

شهرداری مرکزی شاهین شهر

ساختمان مرکزی شهرداری شاهین شهر در زمینی بالغ بر 2300 متر مربع در 7 طبقه با مساحت 13300 متر مربع طراحی گردیده است. مجاورت ساختمان فوق با میدان سمبولیک شهر، نوع کاربری ساختمان، ابعاد و تناسبات خاص زمین و خواست کارفرما مبنی بر شاخص بودن بنا از عوامل تاثیر گذار طرح بوده اند. در طراحی بنا در 2 طبقه تحتانی فضاهای خدماتی و پارکینگ طراحی گردیده است و 5 طبقه فوقانی به فضاهای اداری اختصاص یافته است. طبقات فوقانی با چرخش و دوران بر روی یکدیگر حالت دعوت کنندگی به کل حجم داده اند.

از خصوصیات طرح فرم طاقی شکل و سازه فلزی منحصر به فرد آن می‌باشد که در آن طبقات اول تا سوم به صورت آویزان از طبقه چهارم طراحی شده اند و کل سطح تماس بنا با زمین در دو قسمت منفصل شرقی و غربی قرار گرفته است.

ایدوگرام

  • چرخش محور در حجم: ایجاد حس دعوت کنندگی
  • چرخش حجم در طبقات
  • ایجاد نفوذپذیری در امتداد ستون فقرات با هدف ایجاد نفوذپذیری در سایت و ارتباط بین مردم و شهرداری

طراحی سازه

هندسه اولیه طرح بر اساس شکل یک مکعب مستطیل به طول حدود 90 متر و عرض 25 متر و ارتفاع 21.55 متر می‌باشد. این مکعب به صورت ناقص بوده به طوری که در طرفین به زمین متصل می‌شود و قسمت میانی از پل و رابط بین دو پایه طرفین آویزان است. هر کدام از طبقات آویزان دارای چرخش حول یکی از پایه ها می‌باشد که پیش آمدگی و فرورفتگی هایی در بدنه نما ایجاد می‌نماید.

با توجه به هندسه خاص معماری طرح، انتخاب سازه‌هایی که با وجود قابلیت انعطاف پذیری مناسب به جهت نصب و اجرا، بتوانند تحمل تنش‌های وارده را داشته باشد، بسیار مهم می‌باشد. علاوه بر آن دهانه های بلند، ارتفاع قابل توجه سقف و میزان مصرف مصالح، نیروی کششی قابل توجه ناشی از طبقات آویزان و امکان اجرای سازه باعث شده نوع مصالح مصرفی جهت اسکلت سازه از فولاد انتخاب شده است.

سیستم بار جانبی از نوع دیوار برشی انتخاب شده است تا با ایجاد سختی قابل ملاحظه علاوه بر تحمل نیروی زلزله بتواند تغییر شکل‌های قسمت پل و طبقات آویزان را نیز تحمل کند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.