مجموعه نگارستان شاهین شهر

مجموعه نگارستان شاهین شهر

طرح تغییر کاربری کتابخانه شاهین شهر با توجه به سازه موجود با مساحتی بالغ بر 13000 متر مربع در 9 طبقه طراحی گردیده است. از تغییر نوع کاربری ساحتمان به جای فضاهای کتابخانه در طبقه همکف ورودی‌های اصلی، لابی و فضاهای تجاری طراحی گردیده و طبقه اول و دوم به سالن اجتماعات و فضاهای آموزشی و طبقه سوم تا ششم به دفاتر اداری و طبقه هفتم به فضاهای مورد نیاز شورای شهر اختصاص یافته است. جهت ایجاد تنوع فضاهای داخلی و ایجاد دسترسی بین طبقات یک وید مرکزی طراحی گردیده است که رمپ پیاده در اطراف آن ارتباط عمودی بین طبقات را تامین می‌نماید.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.